Naszą siłą jest doświadczenie i wyszkolona kadra

Modernizacja sieci wodociągowej

W ramach zadania p.n.: „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Izabelli –Czartoryskich) oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Czartoryskich - Zielona) w Puławach” – etap I. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu p.n.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy” – zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. - są roboty budowlane (ziemne oraz instalacyjne) związane z wymianą wodociągu wraz z przyłączami w pasach drogowych, dróg publicznych w Puławach. Zakres zakłada wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu, oraz budowę nowej sieci wodociągowej z rur PE. Przyjęto, że około 80% zakresu budowy wodociągu, roboty budowlano - montażowe odbywać się będą metodą bezwykopową tzw. przewiertami sterowanymi, wiertnicami horyzontalnymi. Długość całej sieci wraz z przyłączami Lc=0,9km w tym długość sieci Dz200mm L=0,76km.

Rozpoczęcie prac ziemnych to 04.09.2017.

W pierwszej kolejności wykonamy modernizację sieci wodociągowej w pasach drogowych należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich a następnie w pasach drogowych lokalnych Właścicieli.

ul. Piłsudskiego

Plan zagospodarowania terenu - plan inwestycji

Poniżej udostępniamy dla Państwa plan zagospodarowania terenu z nowo budowaną trasą sieci wodociągowej

PZT
ZACHĘCAMY
DO KONTAKTU
Szczegółową ofertę
przedstawią Państwu
nasi specjaliści
WIĘCEJ
SPRAWDŹ
OFERTĘ
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom rynku
wprowadzamy nowe usługi
dla naszych partnerów i
klientów
WIĘCEJ