Naszą siłą jest doświadczenie i wyszkolona kadra

Podpisanie umowy na budowę ul.Filtrowej oraz ul.Trembeckiego w Puławach

W dniu 09.02.2018 w siedzibie Zamawiającego MPWiK Puławy nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie zadań: Zadanie 1: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Filtrowej w Puławach” Zadanie 2: „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w ulicy Filtrowej w Puławach”. W ramach tych zadań zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 214mb, oraz przebudowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową, wraz z przebudową istniejących przyłącz o łącznej długości 520mb. Całość prac zostanie zrealizowana do końca maja 2018. Szacowany koszt inwestycji to ok 752 000 zł.

Równocześnie nasza Firma podpisała umowę na Budowę ulicy Trembeckiego w Puławach. Zadaniem jest budowa kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej, oswietlenia oraz budowa nowej nawierzchni na ulicy Trembeckiego. Szacowana wartość kontraktu to ok 650 000zł.

Zakończenie prac przewidziano na lipiec 2018r.

Logo Europejski fundusz rozwoju regionalnego