Naszą siłą jest doświadczenie i wyszkolona kadra

Podpisanie umowy na budowę ul.Filtrowej oraz ul.Trembeckiego w Puławach

W dniu 09.02.2018 w siedzibie Zamawiającego MPWiK Puławy nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie zadań: Zadanie 1: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Filtrowej w Puławach” Zadanie 2: „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w ulicy Filtrowej w Puławach”. W ramach tych zadań zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 214mb, oraz przebudowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową, wraz z przebudową istniejących przyłącz o łącznej długości 520mb. Całość prac zostanie zrealizowana do końca maja 2018. Szacowany koszt inwestycji to ok 752 000 zł.

Równocześnie nasza Firma podpisała umowę na Budowę ulicy Trembeckiego w Puławach. Zadaniem jest budowa kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej, oswietlenia oraz budowa nowej nawierzchni na ulicy Trembeckiego. Szacowana wartość kontraktu to ok 650 000zł.

Zakończenie prac przewidziano na lipiec 2018r.