Naszą siłą jest doświadczenie i wyszkolona kadra

Dofinansowanie

Dofinansowano z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa projektu: "Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w wykopach poprzez zakup szalunków typu CITYBOKS 3,50x2,40 do zabezpieczenia wykopów oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na wysokości poprzez zakup podestu ruchomego przejezdnego GENIE GS1932E"

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników poprzez zakup nowoczesnych urządzeń minimalizujących wysiłek fizyczny oraz eliminujący dodatkowe niebezpieczne czynności związane z przygotowaniem miejsca pracy.

Głównym celem zakupu obudów typu CITYBOX jest podniesienie bezpieczeństwa miejsca pracy w wykopach poprzez stworzenie stabilnego zabezpieczenia wykopu i zagwarantowanie psychiczno-fizycznego komfortu wykonywania precyzyjnych robót, rezygnacja z ręcznego skarpowania wykopów oraz wyeliminowanie prac ciesielskich przy budowie drewnianych obudów wykopów.

Głównym celem zakupu podnośnika nożycowego GENIE GS1932E jest podniesienie bezpieczeństwa miejsca pracy na wysokości. Podnośnik nożycowy wyposażony w mechanizm hydrauliczny zapewni wygodne oraz bezpieczne unoszenie do góry pracowników i ładunków odciążając układ mięśniowo-szkieletowy oraz zapewni stabilną i bezpieczną pozycję podczas pracy na wysokości. 

Wartość dofinansowania: 110 800,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 164 992,83 zł.

Data podpisania umowy: STYCZEŃ 2024

ZACHĘCAMY
DO KONTAKTU
Szczegółową ofertę
przedstawią Państwu
nasi specjaliści
WIĘCEJ
SPRAWDŹ
OFERTĘ
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom rynku
wprowadzamy nowe usługi
dla naszych partnerów i
klientów
WIĘCEJ
Logo Europejski fundusz rozwoju regionalnego