Naszą siłą jest doświadczenie i wyszkolona kadra

Inżynieria Lądowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i klientów na początku 2015r wspólnik spółki Wod-Gaz Bartłomiej Sekita postanowił o utworzeniu w oparciu o doświadczenie i znajomość rynku Spółki, nowej Firmy pod nazwą "Przedsiębiorstwo Bartłomiej Sekita Inżynieria Lądowa". Firma zajmuje się wykonywaniem zadań w szeroko rozumianej branży drogowej. W ciągu trzech lat działalnosci Firma pozyskała umowy długoterminowe z miejskimi spółkami, w tym OPEC oraz MPWiK na realizację zadań z zakresu branży drogowej. Ponadto z powodzeniem realizuje powierzone prace przez Generalnych Wykonawców Robót jak i sama realizuje zlecone prace przez Inwestorów. W tym krótkim okresie działalności Firma zrealizowała szereg inwestycji, takich jak:

  • budowa dróg o nawierzchni bitumicznej
  • budowa parkingów (nawierzchnie bitumiczne i z kostki brukowej)
  • budowa ścierzek rowerowych
  • ścinka poboczy
  • budowa przepustów drogowych
  • remonty nawierzchni bitumicznych i brukowych
  • budowa zbiorników wodnych
  • realizacje dla inwestorów indywidualnych

Dynamiczny rozwój Firmy pozwala na realizację coraz to większych i trudniejszych zadań z zakresu budownictwa drogowego.

Logo

ZACHĘCAMY
DO KONTAKTU
Szczegółową ofertę
przedstawią Państwu
nasi specjaliści
WIĘCEJ
SPRAWDŹ
OFERTĘ
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom rynku
wprowadzamy nowe usługi
dla naszych partnerów i
klientów
WIĘCEJ
Logo Europejski fundusz rozwoju regionalnego