Naszą siłą jest doświadczenie i wyszkolona kadra

O firmie

WOD-GAZ T. i B. Sekita Spółka Jawna z siedzibą w Puławach przy ul. Składowej 18 jest firmą specjalistyczną w branży instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych. Firma została założona w roku 1991 i zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz długoletnią praktykę zawodową.

Spółka jest zakładem bazującym na własnych zasobach oraz środkach finansowych uzyskanych z prowadzonej działalności. Znaczna część zysków przeznaczana jest na dalszy rozwój firmy, na szkolenia pracowników w zakresie nowych technologii oraz zakup specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu.

W okresie wieloletniej działalności firma zgromadziła wyposażenie techniczne najnowszej generacji pozwalające na podjęcie pracy w trudnych warunkach oraz zaspokojenie indywidualnych potrzeb wymagających indywidualnych klientów oraz dużych inwestorów.

W 2008 roku Firma przeniosła się do nowej siedziby przy ulicy Składowej 18. Obecnie dysponujemy zapleczem magazynowo-biurowo-technicznym co zapewni obniżenie kosztów działania firmy a zarazem większą konkurencyjność na rynku. Jesteśmy przygotowani do produkcji pewnych elementów instalacji sanitarnych we własnym doskonale wyposażonym warsztacie produkcyjnym. Budowa elementów systemów sanitarnych w warsztacie obniża koszty produkcji oraz zdecydowanie przyśpiesza proces realizacji zleconych prac.

W związku z rozwojem Firmy oraz koniecznością spełniania coraz większych wymagań Inwestorów, w 2016 roku pozyskaliśmy nowe grunty pod budowę nowoczesnej siedziby oraz zaplecza sprzętowego. Planujemy również wybudowanie hali warsztatowo-produkcyjnej do produkcji gotowych elementów  wod-kan.

Firma specjalizuje się w wykonawstwie:

 • robót remontowo-instalacyjnych w zakresie instalacji wodno-sanitarnych
 • instalacji c. o.
 • instalacji wodnych przeciwpożarowych
 • montażu kotłowni gazowych, olejowych i elektrycznych
 • instalacji sanitarnych
 • oczyszczalni ścieków
 • instalacji odwodnieniowych i deszczowych
 • wykonawstwie i montażu kompaktowych węzłów cieplnych
 • przyłączy wod-kan-gaz-co
 • odwadnianie terenu poprzez obniżanie lustra wody
 • sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • przebudowa rowów, cieków wodnych, rzek

Dlaczego warto wybrać Wod-Gaz?

Roboty realizujemy solidnie i terminowo, dysponujemy niezbędnymi uprawnienia do wykonawstwa w/w robót. Naszym atutem jest szybkość działania i profesjonalizm. Jesteśmy elastyczni, otwarci na nowatorskie rozwiązania. Mając nadzieję na współpracę zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

KRS
ZACHĘCAMY
DO KONTAKTU
Szczegółową ofertę
przedstawią Państwu
nasi specjaliści
WIĘCEJ
SPRAWDŹ
OFERTĘ
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom rynku
wprowadzamy nowe usługi
dla naszych partnerów i
klientów
WIĘCEJ