Naszą siłą jest doświadczenie i wyszkolona kadra

Budowa Kanalizacji sanitarnej w Skowieszynie

W wyniku postępowania przetargowego nasza firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie "robót budowalanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, wodociągowej w Skowieszynie, rozbudowie sieci wodociągowej we Wronowie oraz przebudowie sieci wodociągowej w Końskowoli" .Inwestorem zadania jest Gmina Końskowola. Rozpoczęcie robót planowane na 09.2017, natomiast zakończenie robót to maj 2018. Szczegółowy zakres prac można uzyskać na https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=175&p1=szczegoly&p2=52346

W dniu 14.09.2017 nastąpi podpisanie umowy na w/w zadanie.

Logo Europejski fundusz rozwoju regionalnego