Naszą siłą jest doświadczenie i wyszkolona kadra

"Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 6-go Sierpnia w Puławach"

W dniu 30.05.2017 podpisaliśmy kontrakt z MPWiK Puławy na realizację zadania pn "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 6-go Sierpnia w Puławach". Realizacja obejmuje budowę nowego odcinka sieci wodociągowej z rur żeliwnych dn100 o długości ok 530mb, montaż hydrantów przeciwpożarowych, oraz przełączenie istniejących przyłączy do nowobudowanej sieci. Termin zakończenia realizacji to 30.07.2017

Logo Europejski fundusz rozwoju regionalnego