Naszą siłą jest doświadczenie i wyszkolona kadra

Wybór najkorzystniejszej oferty - modernizacja sieci wodociągowej

W ramach zadania p.n.: „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Izabelli –Czartoryskich) oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Czartoryskich - Zielona) w Puławach” – etap I. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu p.n.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy” – zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. - są roboty budowlane (ziemne oraz instalacyjne) związane z wymianą wodociągu wraz z przyłączami w pasach drogowych, dróg publicznych w Puławach. Zakres zakłada wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu, oraz budowę nowej sieci wodociągowej z rur PE. Przyjęto, że około 80% zakresu budowy wodociągu, roboty budowlano - montażowe odbywać się będą metodą bezwykopową tzw. przewiertami sterowanymi, wiertnicami horyzontalnymi. Długość całej sieci wraz z przyłączami Lc=0,9km w tym długość sieci Dz200mm L=0,76km.

Logo Europejski fundusz rozwoju regionalnego