Naszą siłą jest doświadczenie i wyszkolona kadra

Rozpoczęcie przebudowy ul. 6-go Sierpnia

Jako wykonawca kanalizacji deszczowej w dniu 15.07.2017r rozpoczeliśmy prace związane z budową kanalizacji deszczowej. W pierwszym etapie budowy prowadzimy prace związane z rozbiurką istniejącej nawierzchni drogowej. W kolejnym etapie przystępujemy do budowy głównego kolektora deszczowego z rur PEHD o średnicy 600mm. Zwieńczeniem prac będzie budowa przykanalików deszczowych, montaż wpustów burzowych oraz regulacja wysokościowa studzienek. Zakładany termin realizacji to 30.09.2017r

Logo Europejski fundusz rozwoju regionalnego