Naszą siłą jest doświadczenie i wyszkolona kadra

Kontrakt na budowę infrastruktury wod-kan w Puławach

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza, w mieście Puławy powstanie nowa sieć wodociągowa oraz sanitarna wraz z przepompownią ścieków na terenach 4 osiedli przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: Osiedlach Ceglana, Górna Kolejowa, Włostowice oraz Piaski II.

19 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, reprezentowanym przez pana Michała Mączkę oraz wykonawcą WOD – GAZ T. i B. SEKITA Spółka Jawna, którego reprezentował pan  Bartłomiej Sekita. Zgodnie z regulaminem programu, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie Bank Gospodarstwa Krajowego wystawia wstępne promesy inwestycyjne dla samorządów, a te uruchomiają przetargi w ciągu maksymalnie dziewięciu miesięcy od ich otrzymania.

Miasto Puławy uzyskało na realizację projektu pn. „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach” dofinansowanie w wysokości – 4 380 617,15 zł co stanowi 95 % wartości całkowitej inwestycji. Wartość całkowita inwestycji to 4 611 175,95 zł.

Powstała infrastruktura umożliwi budowę nowych mieszkań i zabezpieczy przed zanieczyszczeniami zasoby wody pitnej Miasta Puławy.

Logo Europejski fundusz rozwoju regionalnego