Naszą siłą jest doświadczenie i wyszkolona kadra

Podpisanie umowy na budowę uzbrojenia w ul. Filtrowej w Puławach

W dniu 09.02.2018 w siedzibie Zamawiającego MPWiK Puławy nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie zadań: Zadanie 1: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Filtrowej w Puławach” Zadanie 2: „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w ulicy Filtrowej w Puławach”. W ramach tych zadań zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 214mb, oraz przebudowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową, wraz z przebudową istniejących przyłącz o łącznej długości 520mb. Całość prac zostanie zrealizowana do końca maja 2018. Szacowany koszt inwestycji to ok 752 000 zł.